• October 19, 2021, 01:53:16 PM

 


Newton's GardenNewton Folded - Towards DragonfliesThe Newton Bulb - Some fruits need to ripe long
Newton Folded - Towards Dragonflies
Previous Image | Next Image
Description: The new 3D Newton variant introduced in this thread taken as only formula may have interesting parts at its inside only --
But adding a simple folding as hybrid is enough to generate really interesting pictures.

MB3D [JIT_gnj_RealPowNewton_04, _RotatedFolding]
The formula is attached within the link (added it to the first thread entry).

Mandelbulb3Dv18{
g.....m....K0...w....2.....vsGp.Hkl..1.......E/EKd7jXvD1VzPnOoJMVCGmzosP.Ecn8hvD
................................6nen3mLetz1........A./D................U./2...wD
...Uz6...E/......I.0/....2UZ....F0....kf.....2kUDBbO/hpD/.......Cfe70pAnAr1.lJJp
zIEnAnAD16../2U6CqQWjGStz8dCwzbbn8yjbghETluJYz1..........MU0.....y1...sD...../..
.z1...kDATOEe9gpHxPg00zQfPQLzixPHVa3gZnjXxfudFeL8xHlfSHhodbHzWeQIvnvxspDaLUXeQSQ
Px9nB3OI0V4HzkdVcw4PTApDUoAnAtX..8.......2UaNalD.6....sD0.G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................kbqFxDY....k1.
.....83iyz1.......kzoxzzz1kF.k4.z....Q7...kJ....D2Hb820.Ed.1....2/...kX9..kFXN5I
...U.qFG9yDh7jyzGs0KzfSsT16.qAmzzXCc..EbG7eFT5uD6Eot8VlJaz1...........22/xjGl.0.
.Ub96aAIVz9.1se7Umvxz0...........MX2zzDuU0..M4n5/A7qz.EVjiO8eGyD/...........rAmz
zXCc..EVjiO8eGyD2Ck5eP./cz1..........E.6NoTXd32..6CziH2Miz98Lw0edYffz0UXpV93b.wj
0EE1zzzzzjc..0.........U..........6..........IJJJ/EhpKfveeGJJJ3.pKPhbHJJJJJJ.IPh
puBmxJJJJ/EhpKfvQsLJJJ3.pKPhi1bTJJJJ.IPhpuClyJJJJ/EhpKfvMwLJJJ3.pKPhinqTJJJJ.IPh
puCkzJJJJ/EhpKfv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3f................................
E....6E.F2E.....I....s....UG7FpLbtaOT7JNVl4IjRbHZR5RjtqLkE1.pw3Am...............
...................wz........E/E........kz1........wz.....................kixSRq
Tnrqx........U.E........................................kz1.....................
.....................2.....3....2....wZIjFLMoJ4N4x4PYZaPb/......................
4MU/...................................Mm.2........1.1.......UzD........6.YaNaNa
NaNiz0........zDqX0LD8QxUz1.....................................................
................................}
{Titel: NewtHybrid_1-1}


Mandelbulb3Dv18{
g.....m....K0...w....2....U.1z9vM6z..5iSIsuFV3/Eji0IzMpRZz9Wmy5/ymOlzkDnWm6yIxuD
................................YpuBuJM2tz1........A./..................u.2...wD
...Uz6...E/......I.0/....2UP....80....Ef......GnEEtcajpD/.......Cfe70dNaNs1.lJJp
zIEnAnID16../2U6CqQWjGStz8dCwzbbn8yjbghETluJYz1..........M.3.....y1...sD...../..
.z1...kDg4RMfLzfHxfbtl03P0tLzazdc/cQateD5KZsGYomGx1UPQQn.eqFzqJ8EoUnYrpD3UKut10L
NxfRoYWa.TuHzI5UV7QUYMpDUoAnAtHXw/.......2....sD.6....sD0.G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................kEWfzDT....k1.
.....83iyz1.......kzoxzzz1.G.Y3.t....k8...UH....w0UoCY0.Ei.1....2/...cX9..kFXN5I
...U.qFG9yDh7jyzGs0KzfSsT16.qAmzzXCc..EVjiO8eGyj6ocyFE0ujz1............2mwzFrA0.
.Ub96aAIVz9.1se7Umvxz0...........MH4zzDuU0..kndRjg/pz.EVjiO8eGyD............5Ylz
zXCc...8YqFpt/zj.qcyFE0ujz1..........EkBCsjWUd2..kQQJ5UFgz98xWaYpCqgz.EMmUsw70vj
0EE1zzzzzjc..0.........U..........6..........IJJJ/EhpKfveeGJJJ3.pKPhbHJJJJJJ.IPh
puBmxJJJJ/EhpKfvQsLJJJ3.pKPhi1bTJJJJ.IPhpuClyJJJJ/EhpKfvMwLJJJ3.pKPhinqTJJJJ.IPh
puCkzJJJJ/EhpKfv..EsUa3feeWCNqGQIJ36wk8EwyLsUa3f................................
E....6E.F2E.....I....s....UG7FpLbtaOT7JNVl4IjRbHZR5RjtqLkE1.pw3Am...............
...................wz........./E........kz1........wz.....................kixSRq
Tnrqx........U.E........................................kz1.....................
.....................2.....3....2....wZIjFLMoJ4N4x4PYZaPb/......................
4MU/...................................Mm.A........1.1........zD........6.YaNaNa
NaNiz0........zDqX0LD8QxUz1.....................................................
................................}
{Titel: NewtHybrid_1-2}
Stats:
Views: 248
Total Favorities: 0 View Who Favorited
Filesize: 585.13kB
Height: 563 Width: 1506
Discussion Topic: View Topic
Posted by: gannjondal April 02, 2018, 06:30:55 PM

Rating: **** by 1 members.
Total Likes: 2

Image Linking Codes
BB Code
BB Thumbnail Image Code
BB Medium Image Code
0 Members and 1 Guest are viewing this picture.

Comments (0)


Return to Gallery


Powered by SMF Gallery Pro